W dniach 13-15 października odbędą się X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Expo-Łódź przy al. Politechniki 4. Zapraszamy na nasz stoisko.

Targi są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2016-2017. Materiał opracowany przez Klaster Spółdzielczy Spiżarnia Kujawsko-Pomorska w Przysieku. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich KSOW umożliwia wsparcie w rozwój obszarów wiejskich. Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich. Zapraszamy do przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i podjęcia wzajemnej współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zarówno na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, jak i wspólnotowym. Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW można dokonać za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://ksow.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dofinansowanie

Skontaktuj się z nami

Jeśli szukasz więcej informacji o projekcie Spiżarnia Kujawsko-Pomorska napisz do nas lub po prostu zadzwoń.