Dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej, w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2016-2017, działanie pt: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. Tytuł operacji: Promocja działalności Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej Klastra Spółdzielczego i żywności wysokiej jakości na targach ogólnopolskich.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dofinansowanie

Skontaktuj się z nami

Jeśli szukasz więcej informacji o projekcie Spiżarnia Kujawsko-Pomorska napisz do nas lub po prostu zadzwoń.