Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2018-2019, działanie pt: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. Tytuł operacji: Promocja regionu Kujaw i Pomorza oraz producentów wysokiej jakości żywności tradycyjnej i regionalnej zrzeszonych w Klastrze Spółdzielczym, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej na targach ogólnopolskich.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ‘’Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich’’
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020’’

dofinansowanie

Skontaktuj się z nami

Jeśli szukasz więcej informacji o projekcie Spiżarnia Kujawsko-Pomorska napisz do nas lub po prostu zadzwoń.